Yleinen Urjalan Ylläpito

Talviajan nopeusrajoituksiin huomenna

Talvi- ja
pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä
torstaista 25.10. alkaen samaan aikaan kuin muuallakin Suomessa. Muuttuneet
rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu.
Talviajan alennetuilla nopeusrajoituksilla voidaan pienentää olennaisesti
onnettomuusriskiä, joka muutoin kohoaisi selvästi pimeillä ja liukkailla
syys- ja talvikeleillä.

Etenkin tähän vuodenaikaan alennetuilla
nopeusrajoituksilla pienennetään pimeyden ja hirvieläinten aiheuttamaa
kohonnutta onnettomuusriskiä ja lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia.

Talvea kohti mentäessä tärkeään rooliin nousevat
märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttaman
onnettomuusriskin vähentäminen. Alemmat nopeudet antavat kuljettajalle
enemmän pelivaraa ja mahdollisuuksia toimia onnettomuuden estämiseksi.
Huonoissa olosuhteissa ajonopeutta on syytä alentaa vielä merkeillä
osoitettua pienemmäksi.

Moottoriteillä korkein sallittu nopeus talvikaudella on
100 km/h ja valtaosalla muita maanteitä 80 km/h. Moottoriteiden ohella
sellaisilla tiejaksoilla, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan
keskikaiteella, voi talvikauden nopeusrajoitus olla 100 km/h.

Lisäksi sään, kelin ja liikennemäärän mukaan
vaihtuvien nopeusrajoitusten jaksoilla voidaan hyvissä olosuhteissa näyttää
rajoitusta 100 km/h.

Talviajaksi alennetut rajoitukset ovat voimassa
kevääseen saakka, jolloin olosuhteiden parannuttua maalis-huhtikuussa
siirrytään jälleen kesäajan rajoituksiin.