Yleinen Urjalan Ylläpito

Markku Salo ja Anneli Kanto valtion taidetoimikuntiin

Taideneuvosto on valinnut uudet jäsenet valtion taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2019–20. Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Mukana ovat muotoilija, lasitaiteilija Markku Salo Nuutajärveltä, Väinö Linnan seuran varapuheenjohtaja, tutkijatohtori Maria Laakso Tampereelta sekä aiemmin Väinö Linnan seuran hallituksessa vaikuttanut kirjailija Anneli Kanto Tampereelta.

Taideneuvosto on valinnut uudet jäsenet valtion taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2019–20. Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Mukana ovat muotoilija, lasitaiteilija Markku Salo Nuutajärveltä, Väinö Linnan seuran varapuheenjohtaja, tutkijatohtori Maria Laakso Tampereelta sekä aiemmin Väinö Linnan seuran hallituksessa vaikuttanut kirjailija Anneli Kanto Tampereelta.

Markku Salo on valittu arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikuntaan ja Maria Laakso kirjallisuustoimikuntaan. Anneli Kanto on kaudella 2019–20 kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.

Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Niiden suorassa päätösvallassa on kaksi kolmasosaa Taiken 35 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi ne arvioivat viraston päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.

Artikkelia muokattu lisäämällä valittuihin Maria Laakso.