Yleinen Urjalan Ylläpito

Turvallista kesälomaa koululaisille

Koululaiset kirmaavat kesälaitumille
tämän viikon päätteeksi. Suomalaiset lapset ovat saaneet perinteisesti
nauttia pitkästä kesävapaasta. Reilun kahden kuukauden irtiotossa on
puolensa. Kevään aikana kuitenkin käynnistyi keskustelu siitä, pitäisikö
loman alkamista siirtää esimerkiksi kuukaudella, koska kesäkuu on Suomessa
usein vielä kolea ja kylmä. On myös esitetty, että kouluissa voisi olla
kolme lukukautta, jolloin kesäloma koostuisikin parista lyhyemmästä
pätkästä.

Koululaiset kirmaavat kesälaitumille
tämän viikon päätteeksi. Suomalaiset lapset ovat saaneet perinteisesti
nauttia pitkästä kesävapaasta. Reilun kahden kuukauden irtiotossa on
puolensa. Kevään aikana kuitenkin käynnistyi keskustelu siitä, pitäisikö
loman alkamista siirtää esimerkiksi kuukaudella, koska kesäkuu on Suomessa
usein vielä kolea ja kylmä. On myös esitetty, että kouluissa voisi olla
kolme lukukautta, jolloin kesäloma koostuisikin parista lyhyemmästä
pätkästä.

Joutilaisuudessa kelluvat kesälomat
koululaisena ovat jääneet mieleeni aivan erityisenä aikana elämässä.
Vastaavaa rentoutta ei ole myöhemmin ollut tavoitettavissa. Siinä mielessä on
sääli, jos pitkistä lomista luovutaan. Kuitenkin työssäkäyville
vanhemmille on todella haasteellista järjestää pienten koululaistensa lomailu
niin, että lapsi ei joudu viettämään liikaa aikaa yksin. Useimmilla
aikuisilla lomaa kertyy huomattavasti vähemmän kuin koululaisilla.

Järjestöpäällikkö Tia Kemppainen Mannerheimin
lastensuojeluliiton Hämeen piiristä toteaa, ettei Suomen laissa ole
määritelty, milloin lapsen voi jättää yksin kotiin. Hän muistuttaa
kuitenkin, että alakouluikäinen on liian pieni viettämään toistuvasti
päiviä yksin kotona.

Mannerheimin lastensuojeluliiton kanta on, että
alakouluikäisen lapsen pitäisi pääsääntöisesti olla aikuisen seurassa.
Silti kouluikäinen lapsi voi ja usein haluaakin harjoitella yksinoloa. Tuolloin
hänen kanssaan täytyy käydä läpi, kuinka hän voi toimia, jos sattuu
jotakin, tai jos hänestä tuntuu yksinäiseltä tai pelottaa.

Vaikka alle 13-vuotias lapsi kokisi yksin ollessaan olonsa
riittävän turvalliseksi, hänellä ei useinkaan ole valmiuksia toimia oikein
hätätilanteissa. Kemppainen kertoo, että tutkimusten mukaan lapset muistavat
alle puolet heille annetuista turvallisuusohjeista. Lapsen
turvallisuudentunteeseen vaikuttaa paljon se, onko lähellä naapureita, joiden
puoleen voi tarvittaessa kääntyä tai voiko vanhempi vastata puhelimeen, jos
lapsi soittaa. Hätänumerot on käytävä läpi lapsen kanssa ja kirjoitettava
paperille.

Urjalassakin on pohdittu koululaisten loma-aikojen
hoitotarpeita ja demarit ovat tehneet jopa aloitteen hoidon järjestämiseksi.
Hoitotarpeita kartoitettaessa vastausaktiivisuus jäi kuitenkin laimeaksi. Apua
kesälomien hoitotarpeisiin on Urjalassa kuitenkin saatavilla kolmannelta
sektorilta, sillä 4H-yhdistys järjestää alakouluikäisille suunnattua
päiväleiritoimintaa kesäkuussa. Heinäkuussa ja elokuussa työskentelevien
vanhempien on käännettävä katseensa isovanhempien, naapureiden ja ystävien
suuntaan.

Tietysti jokainen vanhempi mieluiten lomailisi lastensa
kanssa vaikka koko kesän.

Heli Lehtelä
heli.lehtela@urjalansanomat.fi