Työttömyystilanne (muokattu 12.9.2022) Urjalan Ylläpito

Urjalassa sata työtöntä naista

Urjalassa oli huhtikuussa sata naista mvailla työpaikkaa, työttömiä miehiä oli 91. Työttömyysprosentti oli 9,5 eli sama kuin koko Pirkanmaalla yhteensä.

Urjalassa ei edelleenkään ollut yhtään alle 20-vuotiasta nuorta ilman työtä. Alle 25-vuotiaita oli 22 ja 50 vuotta täyttäneitä työttömiä 70. Pitkäaikaistyöttömiä kirjattiin huhtikuussa 54.

Akaan työttömyysprosentti oli 8,4 ja kaikkiaan vailla työpaikkaa oli 658 hakijaa, joista naisia 299.

Alle 20-vuotiaita työttömiä oli Akaassa 27 ja alle 25-vuotiaita 108. Yli 50-vuotiaita oli ilman työtä 233 kaupunkilaista. Pitkäaikaistyöttömiä oli 170.

Urjalassa oli huhtikuussa 30 avointa työpaikkaa ja Akaassa 60.

Pirkanmaalla oli tekijää vailla 5 319 työpaikkaa.

Tiedot käyvät ilmi Pirkanmaan ely-keskuksen tilastosta.