Yleinen Urjalan Ylläpito

Punkalaitumenjoen virtaama 10kertaistunut lokakuussa

Lokakuun sateet alkavat näkyä jo
Pirkanmaan järvien vedenkorkeuden nousuna, tiedottaa ely-keskus. Vedenkorkeudet
ovat nousseet etenkin pienemmissä luonnontilaisissa vesistöissä, mutta myös
suurimmat järvien vedenkorkeudet ovat nousseet.

Lokakuun sateet alkavat näkyä jo
Pirkanmaan järvien vedenkorkeuden nousuna, tiedottaa ely-keskus. Vedenkorkeudet
ovat nousseet etenkin pienemmissä luonnontilaisissa vesistöissä, mutta myös
suurimmat järvien vedenkorkeudet ovat nousseet.

– Käytännössä kaikkien luonnontilaisten järvien
vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisten arvojen yläpuolella.
Ennusteiden mukaan vedenkorkeuden nousu jatkuu vielä pitkään, ellei
sääolosuhde muutu selvästi kuivemmaksi, toteaa johtava vesitalousasiantuntija
Diar Isid Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Etelä-Pirkanmaan vähäjärvisillä alueilla jokien
virtaamat ovat kasvaneet selvästi. Esimerkiksi Punkalaitumenjoessa virtaama on
kymmenkertaistunut lokakuun alkuun verrattuna. Tällä hetkellä virtaama joen
alaosalla on noin 15 kuutiometriä sekunnissa, ja ennusteen mukaan virtaama
kasvaa edelleen.

– Nämä virtaamat eivät vielä aiheuta vahinkoja.
Punkalaitumenjoella on tavattu kevättulvilla suurempiakin virtaamia, Isid
sanoo.