Yleinen Urjalan Ylläpito

Viitasaari haluaa jatkaa kaupunginjohtajana

Iiro-Pekka Airola
Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ei halua jättää työtään, vaikka valtuuston asettama tilapäinen valiokunta valmistelee hänen erottamistaan tai siirtämistä toisiin tehtäviin.

Iiro-Pekka Airola
Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ei halua jättää työtään, vaikka valtuuston asettama tilapäinen valiokunta valmistelee hänen erottamistaan tai siirtämistä toisiin tehtäviin.

 

Viitasaari toimitti tiedotusvälineille tänään tiedotteen, jossa kertoi omia näkemyksiään julkisuuteen ensimmäistä kertaa sitten erottamisprosessin alkamisen.

 

Tässä Viitasaaren tiedote kokonaisuudessaan:

 

”Olen vastaanottanut tilapäisen valiokunnan muistion ja toimittanut siihen kirjallisen vastineeni tänään 22.5.2017. Vastineessani olen ottanut kantaa tilapäisen valiokunnan esiin nostamiin kysymyksiin. Olen myös pyytänyt lisäselvitysten tekemistä, koska valiokunnan muistiossa ja asian valmistelussa on mielestäni ollut selviä puutteellisuuksia, joita olen vastineessani nostanut esiin. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä asia valmistellaan ja käsitellään huolellisesti, sekä lakia ja hallinto-oikeudellisia periaatteita noudattaen. Olen edelleen halukas ja motivoitunut jatkamaan kaupunginjohtajana yhteistyössä kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa ja tässä toimessa toimimaan kaupungin etujen mukaisesti. Asian käsittelyn ollessa kesken ja koskiessa minua henkilökohtaisesti, katson perustelluksi, etten käsittele asiaa tässä vaiheessa enempää julkisuudessa.”  

Akaan kaupunginvaltuuston on tarkoitus käsitellä Viitasaaren erottamista kokouksessaan 31. toukokuuta.