Yleinen Urjalan Ylläpito

Työllisyystilanne kääntynyt parempaan

Työttömien työnhakijoiden määrä
oli maaliskuussa huomattavasti pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Etelä-Pirkanmaalla lasku on 9 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä
oli maaliskuussa huomattavasti pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Etelä-Pirkanmaalla lasku on 9 prosenttia.

Urjalassa
laskua on 6 prosenttia, mikä henkilöiden lukumääränä tarkoittaa 19
työtöntä vähemmän. Maaliskuussa työttömiä oli 306 ja vuosi sitten samaan
aikaan 325. Työttömyysprosentti oli 14,9.

Akaassa oli maaliskuussa 995 työtöntä työnhakijaa, kun
heitä vielä viime vuoden maaliskuussa oli 1 177. Muutos on 15 prosenttia
parempaan suuntaan. Akaan työttömyysprosentti oli 12,6.

Valkeakoskella lasku on hitaampaa viime vuoteen nähden: 3
prosenttia. Siellä työttömiä oli maaliskuussa 1 186, viime vuonna 1 222. Nyt
maaliskuussa työttömyysprosentti oli 12,7.

Avoimia työpaikkoja oli Urjalassa tarjolla maaliskuussa
liki kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna maaliskuussa. Nyt 23, viime vuonna
14. Akaassa työpaikkoja oli tarjolla 84, viime vuonna 80. Valkeakosken
vastaavat luvut ovat 199 ja 218 eli siellä työpaikkoja oli nyt vähemmän kuin
viime vuonna maaliskuussa.