Työllisyystilanne (muokattu 27.10.2022) Urjalan Ylläpito

Työllisyystilanne kääntynyt parempaan

Työttömien työnhakijoiden määrä oli maaliskuussa huomattavasti pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Etelä-Pirkanmaalla lasku on 9 prosenttia.

Urjalassa laskua on 6 prosenttia, mikä henkilöiden lukumääränä tarkoittaa 19 työtöntä vähemmän. Maaliskuussa työttömiä oli 306 ja vuosi sitten samaan
aikaan 325. Työttömyysprosentti oli 14,9.

Akaassa oli maaliskuussa 995 työtöntä työnhakijaa, kun heitä vielä viime vuoden maaliskuussa oli 1 177. Muutos on 15 prosenttia parempaan suuntaan. Akaan työttömyysprosentti oli 12,6.

Valkeakoskella lasku on hitaampaa viime vuoteen nähden: 3 prosenttia. Siellä työttömiä oli maaliskuussa 1 186, viime vuonna 1 222. Nyt maaliskuussa työttömyysprosentti oli 12,7.

Avoimia työpaikkoja oli Urjalassa tarjolla maaliskuussa liki kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna maaliskuussa. Nyt 23, viime vuonna 14. Akaassa työpaikkoja oli tarjolla 84, viime vuonna 80. Valkeakosken vastaavat luvut ovat 199 ja 218 eli siellä työpaikkoja oli nyt vähemmän kuin viime vuonna maaliskuussa.