Yleinen Urjalan Ylläpito

Siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen harkitaan taas

Sini
Ovaskainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Forssan
jätelautakunnan 16.6.2015 tekemät päätökset, joiden perusteella Urjalassa
ja Akaassa kunnallinen jätehuolto on hoidettu kiinteistön haltijan
järjestämänä jätteenkuljetuksena. Käytännössä siis kiinteistön haltija
tekee sopimuksen jäteastian tyhjentämisestä suoraan jätteenkuljetusyrityksen
kanssa.

Sini
Ovaskainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Forssan
jätelautakunnan 16.6.2015 tekemät päätökset, joiden perusteella Urjalassa
ja Akaassa kunnallinen jätehuolto on hoidettu kiinteistön haltijan
järjestämänä jätteenkuljetuksena. Käytännössä siis kiinteistön haltija
tekee sopimuksen jäteastian tyhjentämisestä suoraan jätteenkuljetusyrityksen
kanssa.

Hallinto-oikeus piti jätelautakunnan
päätöksiä lainvastaisina, koska edellytykset kiinteistön haltijan
järjestämään jätteenkuljetukseen eivät täyty. Liian moni kiinteistö
jää järjestelmän ulkopuolelle ja raportointi ja valvonta on
puutteellista.

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen
jätehuoltopäällikkö Marja Rantanen sanoo, että
jätelautakunnan on nyt päätettävä, valittaako se ratkaisusta korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Vaihtoehto kiinteistön haltijan järjestämälle
jätteenkuljetukselle on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kunta
kilpailuttaa jätteenkuljetusyrittäjät ja maksukin kulkeutuu kunnan
kautta.

– Jos kävisi niin, että lautakunta ei valita ja tekee
uuden päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamisesta, kunnan
järjestämä jätteenkuljetus alkaisi aikaisintaan vuonna 2021.

Lue lisää 12.1.2017 lehdestä.