vesijohtoverkosto (muokattu 21.11.2022) Urjalan Ylläpito

Kunta patistaa liittymään vesijohtoon

Sini Ovaskainen

Urjalan
kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt, jotka eivät
vielä ole liittyneet kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, tulevat
lähipäivinä saamaan herätyskirjeen. Kiinteistöjä, joiden toivotaan
liittyvän kunnalliseen vesihuoltoon, on teknisen johtajan Kimmo
Virran
mukaan muutamia kymmeniä.

– Tässä vaiheessa olemme käyneet läpi pääasuinalueet eli Laukeelan, Nuutajärven ja
Asemanseudun, ja kirje lähetetään niille kiinteistöille, joissa kunnan
verkko on aivan vieressä.

Urjalan vesilaitoksen toiminta-alueet on vahvistettu
toukokuussa 2013. Vesihuoltolaki velvoittaa toiminta-alueella olevaa
kiinteistöä liittymään verkostoon.

Velvoitteen täyttymistä valvoo
ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi käyttää hallintopakkokeinoja asian
viemiseksi eteenpäin, mikäli kiinteistöä ei kehotuksista huolimatta liitetä
verkostoon.

Lue lisää 10.11.2016 lehdestä.