vesijohtoverkosto (muokattu 30.11.2022) Urjalan Ylläpito

Vesitornin uusi putkilinja siirtyy

Urjalan tekninen osasto varautui
toteuttamaan tänä vuonna uuden vesijohtolinjan rakentamisen vesitornilta
Salmentien varteen. Rakennushanke kuitenkin siirtyy, koska linjan sijainti on
suunniteltava uudelleen.

– Museovirasto antoi
suunnitellusta linjauksesta lausunnon ja ehdotuksia, jotka edellyttävät
mittavia muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Käytännössä Museoviraston
ehdotuksia on hankala toteuttaa, joten linjan sijainti tullaan suunnittelemaan
tietyiltä osin kokonaan uudelleen, toteaa Urjalan tekninen johtaja
Kimmo Virta.

Uuden vesijohdon alkuperäinen linjaus on Museoviraston
mukaan sellaisella paikalla, jossa on mahdollisesti muinaisjäännöksiä.

– Mietimme, voisiko vesijohtolinjan tuoda Salmentietä
Vanhainkodintien risteykseen saakka. Joka tapauksessa suunnitelmaan on tehtävä
niin radikaaleja muutoksia, että se pitää hyväksyttää uudelleen
lautakunnassa.