tuloveroprosentti, Urjalan kunnanhallitus (muokattu 21.11.2022) Urjalan Ylläpito

Urjala aikoo keventää verotusta

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että Urjalan kunnan tuloveroprosentti olisi ensi vuonna 21,50, eli
tuloveroprosenttia laskettaisiin nykyisestä puoli prosenttiyksikköä. Rahassa
pudotus tarkoittaa 350 000 euroa.

Kunnanhallituksen
hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa on lähdetty siitä, että
maltillisella toimintakulujen kehityksellä voidaan laatia tasapainoinen
talousarvio, jolloin tuloveroprosenttia voitaisiin laskea.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle myös vakituisen
asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin laskemista nykyisestä 0,65:stä
0,60:een. Yleinen veroprosentti olisi ensi vuonna 1,10 ja muiden
asuinrakennusten veroprosentti 1,25. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä
kiinteistöveroprosentti olisi nolla.

Asuinrakennuksen kiinteistöveron lasku on rahassa 51 000
euroa.