Yleinen Urjalan Ylläpito

Talviajan nopeusrajoituksiin tänään

Talvi- ja
pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä
tästä päivästä alkaen samaan aikaan kuin muuallakin Suomessa. Muuttuneet
rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään
pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien
aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä ja lievennetään onnettomuuksien
seuraamuksia. Alemmat nopeudet antavat kuljettajalle enemmän pelivaraa ja
mahdollisuuksia toimia onnettomuuden estämiseksi. Huonoissa olosuhteissa
ajonopeutta on syytä alentaa vielä merkeillä osoitettua pienemmäksi.

Moottoriteillä korkein sallittu nopeus talvikaudella on
100 km/h ja valtaosalla muita maanteitä 80 km/h. Moottoriteiden ohella
sellaisilla tiejaksoilla, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan
keskikaiteella voi talvikauden nopeusrajoitus olla 100 km/h. Lisäksi sään,
kelin ja liikennemäärän mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten jaksoilla voidaan
hyvissä olosuhteissa näyttää rajoitusta 100 km/h.

Talviajaksi alennetut rajoitukset ovat voimassa
kevääseen saakka, jolloin olosuhteiden parannuttua maalis-huhtikuussa
siirrytään jälleen kesäajan rajoituksiin.