Yleinen Urjalan Ylläpito

Monenlaista kritiikkiä

Valtuuston kokouksessa maanantaina kuultiin useampi puheenvuoro vanhainkodin myyntihanketta vastaan. Niissä oli hyviä pointteja, mutta samalla melkoisia ristiriitaisuuksia.

Valtuuston kokouksessa maanantaina kuultiin useampi puheenvuoro vanhainkodin myyntihanketta vastaan. Niissä oli hyviä pointteja, mutta samalla melkoisia ristiriitaisuuksia.

Varavaltuutettu Suvi Mäkeläinen luki kokoukselle puheensa, jossa kritisoi Attendon yhteyttä veroparatiiseihin, kunnan säästämishalua vanhusten kustannuksella ja päätöksenteon kiirettä. Hänen lisäkseen Ilpo Viitasaari ja Pasi Ruuska penäsivät kilpailutusta yksityisestä toimijasta.

Jos nimenomaan hoidon edullisuus on huolen aihe, millä eri toimijoita keskenään sitten kilpailutettaisiin? Laadullisia tekijöitä on tavattoman vaikea arvioida, varsinkin jos vakuutena on vain tarjoajan sana ja kiistellyt kokemukset tekijän toiminnasta muualla.

Ruuska ja Viitasaari mainitsivat vaihtoehtona esimerkiksi Mehiläisen. Mehiläisen omistaa ruotsalainen sijoitusyhtiö Ambea. Ambean pääomistajia ovat sijoitusyhtiöt Triton ja KKR, joista Tritonin kotipaikaksi mainitaan muun muassa Jersey-veroparatiisi. Tuossa konsernissa hoivapalveluja tuottaa Carema, jonka on uutisoitu tinkivän rajusti hoitamiensa vanhusten hyvinvoinnista ja muun muassa punnitsevan näiden vaipat, jotta niitä ei vaihdettaisi liian usein. Mikä siis tämän kautta paranisi?

Mäkeläinen oli myös itse kuullut vanhainkodin työntekijöiden olevan erittäin huolissaan Attendo-kuviosta. Vanhainkodin vastaava hoitaja kertoo kuitenkin henkilökunnan odottaneen päätöstä rauhallisesti ja myös pitävän uusia tiloja parannuksena nykyiseen. Mäkeläinen myös penäsi, että pelkästään seuraamalla julkista keskustelua tietää Attendon toimivan huonosti. Millaista on ollut viime aikojen julkinen keskustelu kunnallisen hoidon tasosta ja hoitajien toiminnasta?

Vaan oli hyviäkin huomioita. Attendo ei takuulla tee mitään hyvää hyvyyttään. Viitasaaren toteamus sopimuksen laadun takaamisesta on aiheellinen. Samoin hintojen kehityksen sitominen vähintään määräajaksi jonkinlaiseen indeksiin takaisi, ettei yritys voisi heti pompauttaa taksojaan.

Nykyisen vanhainkodin myyminen Attendolle on huolestuttavaa, koska se sulkee perääntymismahdollisuuden sopimuksen osoittautuessa epätyydyttäväksi. Joka tapauksessa tällaisen sopimuksen purkamisen tekisi aikanaan todennäköisesti maakunta, eikä silloin joka tapauksessa varmaan helposti palattaisi eläkeikäiseen rakennukseen.

Yksi ohut takuu palvelun laadusta ja hinnoista on Attendon itse vaatima palveluseteli. Se mahdollistaa asiakkuuden missä tahansa yksikössä, ja jos Urjalassa palvelu olisi kurjaa, voisi vanhus hakeutua muualle. Se ei ole kaikille mahdollista, mutta toisaalta joillekin muutenkin paras vaihtoehto.

Kriittisyys on hyvästä, mutta tuskin tässäkään asiassa kannattaa etukäteen katkeroitua.

Olli Ristimäki
olli.ristimaki@urjalansanomat.fi