tuulipuisto, Tuulivoima (muokattu 5.12.2022) Urjalan Ylläpito

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset tuulivoimakaavasta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Urjalan oikeusvaikutteista tuulivoimaosayleiskaavaa koskevat valitukset. Kunnanvaltuuston 16.2.2015 tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin hallinto-oikeudelle kaikkiaan kolme valitusta, joissa oli yhteensä 14 valittajaa.

Valituksissa vaadittiin kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista, ja yhdessä toissijaisesti kahden tuulivoimalan poistamista tai asian siirtämistä aluehallintoviranomaisen ratkaistavaksi.

Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että oikeus ei voi kumota valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa sillä perusteella, että toisenlainen kaavaratkaisu olisi valittajien mielestä tarkoituksenmukaisempi. Kaava on toteutettavissa siten, että se täyttää terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista sekä ympäristöhaittojen vähentämistä koskevat sisältövaatimukset. Kaavasta ei myöskään aiheudu maanomistajille kohtuutonta haittaa.

Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 30 päivän kuluessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten kaava saa lainvoiman vasta valitusajan umpeuduttua, mikäli uusia valituksia ei tule.