nuorisotoimi, valtionavustus (muokattu 5.12.2022) Urjalan Ylläpito

Urjalaan 30 000 euron tuki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt reilut kaksi miljoonaa euroa valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Urjalan kunnan nuorisotoimi saa 30 000 euroa samoin kuin Akaan kaupungin nuorisopalvelut. Valkeakosken kaupunki saa 35 000 euroa ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 45 000 euroa. Tuki Pirkanmaalle on yhteensä 1 117 000 euroa.

Avustusta jaettaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota nuorten määrään maakunnassa ja seutukunnassa, nuorten määrään työpajoilla, alle 25-vuotiaiden työttömyystilanteeseen, tarvittavien valmentajien määrään sekä toimijoiden väliseen tasa-arvoon.

Erityishuomiota on kiinnitetty myös matalankynnyksen pajatoiminnan, eli nk. starttipajatoiminnan kehittämiseen sekä nuorisotakuun toimeenpanon tukemiseen alueilla.

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua.

Työpajatoiminnalla pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon. Työpajan kautta nuorelle voidaan tarjota räätälöityä koulutuspolkua tai mahdollisuutta avoimille työmarkkinoille.