Yleinen Urjalan Ylläpito

Urjalalaisilta kysytään kunnan palveluista

Kuudeltasadalta urjalalaiselta kysytään mielipiteitä kunnan palvelujen toimivuudesta. Satunnaisesti valitut 600 kuntalaista saavat helmikuussa postitse tutkimuslomakkeen, jonka mukana tulee valmis palautuskuori. Tutkimukseen voi osallistua myös verkossa.

Kuudeltasadalta urjalalaiselta kysytään mielipiteitä kunnan palvelujen toimivuudesta. Satunnaisesti valitut 600 kuntalaista saavat helmikuussa postitse tutkimuslomakkeen, jonka mukana tulee valmis palautuskuori. Tutkimukseen voi osallistua myös verkossa.

Kyselyn tarkoituksena on arvioida kunnan tarjoamien palveluiden laatua ja se on osa Urjalan kuntastrategian päivitysprosessia.

– Nyt on pitkästä aikaa mahdollista vaikuttaa Urjalan palveluiden kehittämiseen. Vastaajia pitää olla riittävästi, että yhteenvedolla on merkitystä jatkon suhteen, sanoo kunnanjohtaja Hannu Maijala toivoen mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn.

Kuntapalvelut-tutkimuksen tulokset esitellään kunnalle raporttina, joka sisältää vertailutietoa muista kunnista.