Yleinen (muokattu 18.9.2020) Urjalan Ylläpito

22 sanoi jaa tuulivoimalle

Leena Nummi (toinen vasemmalta) ei halunnut hyväksyä tuulivoimaosayleiskaavaa ja ehdotti valtuustolle sen hylkäämistä. Kaava hyväksyttiin äänin 22-4.

Sini Ovaskainen
Maanantaina kokoontunut Urjalan kunnanvaltuusto päätyi äänestyksen jälkeen hyväksymään pitkään valmistellun tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan.

Valtaosa valtuutetuista antoi kaavalle hiljaisen hyväksyntänsä. Tuulivoimakaavan hylkäämistä ehdotti Leena Nummi (sd) ja sai tuekseen Kari Liehun (kesk), Pauli Lellan (ps, sit) ja Mauri Järvisen (kesk). Muut 22 äänestivät kaavan hyväksymisen puolesta.

Tuulivoimakaavaa enemmän valtuustoa puhutti Urjalan kunnan ja Urjalankylän yhteisalueiden välisen Urjalankylän koulua koskevan vuokrasopimuksen purkaminen. Tästäkin pykälästä äänestettiin.

Äänin 19-6 valtuusto hyväksyi esityksen, jonka mukaan kunta vuokraa koulukiinteistön rakennuksineen ja vastaa sen ylläpidosta vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen Urjalankylään perustettava yleishyödyllinen yhteisö ottaa kiinteistön hallintaansa sekä vastaa jatkossa kaikista sen kuluista.

Lisäksi kunta maksaa vuokrasopimuksen purkamisesta kesken määräajan kertakorvauksen, summaltaan 27 000 euroa.

Lue lisää 19.2.2015 lehdestä.