Minna Mäkelä

Nyt haetaan Pirkanmaan Vuoden Kylää – kuka vaan voi ehdottaa

Pirkanmaalla ovat haussa jälleen Vuoden Kylä, Vuoden Kyläteko ja Vuoden Kylätoimija. Haut ovat on avoinna vielä toukokuun loppuun saakka. Ehdotuksen palkittavista voi tehdä kuka tahansa yksityinen henkilö, yhdistys tai kunta.

Vuoden Kylän haussa on kyse arvostuksen osoituksesta, jonka saa esimerkiksi huomionarvoisesta kylätoiminnasta tai uudenlaisen toimintatavan keksimisestä. Vuoden Kylä -tunnustuksen jakamisella
pyritään tekemään kylätoimintaa näkyväksi suuren yleisön suuntaan.

Viime vuonna Pirkanmaan vuoden kyläksi valittiin Lempäälän Lastunen ja edellisvuonna Sastamalan Lantula. Maakuntien parhaina palkitut osallistuvat aina seuraavana vuonna valtakunnalliseen kilpailuun.

Vuoden Kyläteoksi voi esittää vaikkapa kylällä tehtyä yksittäistä tempausta, joka on saanut aikaan huomiota sekä liikuttanut ja puhuttanut kyläläisiä. Kyse voi olla esimerkiksi kyläkirjan julkaisusta,
onnistuneesta asukashankinnasta tai vaikkapa jostakin koronavuoden erikoisesta tempauksesta.

Vuoden Kylätoimijaksi esitetään kylätoiminnan laajassa kentässä ansioitunutta henkilöä. Ansiot ovat voineet kertyä vuosikymmenien aikana tai yhtä hyvin henkilö on voinut toimia erityisen aktiivisesti ja
tuloksekkaasti lyhyemmänkin aikaa.

Pirkanmaalla kylätoimintatunnustukset myöntää Pirkan Kylät ry.

Tunnustusten saajat valitsee Pirkan Kylien asettama maakunnan kylät hyvin tunteva asiantuntijaraati, johon kuuluvat edustajat Pirkanmaan liitosta, 4H-yhdistyksestä, Maa- ja kotitalousnaisista sekä OP
Tampereesta. Palkittavat julkistetaan Pirkan päivänä 1. syyskuuta.