Kirkkoherran vaalipaneelissa käytiin läpi niin hengelliset taustat, mielivirret kuin mokatkin. Jaana Alasentie, Pirkko Pyyhtiä ja Juha Lankinen saivat pohtia myös päivän polttavia uskonnon kysymyksiä. Tiukat kysymykset esitti Seppo Pirhonen.