Asiakasmaksujen korottaminen herätti keskustelua aluevaltuustossa.