Vihdanheitossa kisailtiin niin yksilö, kuin joukkuesarjoissa. Toimitsijoita ei kentällä liiemmin näkynyt, vaan tulosten kirjaus perustui pitkälti luottamukseen ja rehellisyyteen.