Pentti Mikkola ja Teppo Selimaa laskivat pääkirkon sankariristille sotainvalidien ja sotaveteraanien yhteisen seppeleen.