Kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta viikon kysymyksessä.