Insinööri ja keksijä Eric Tigerstedt syntyi Urjalassa vuonna 1887. (Museovirasto)