Aseman koulun saneerausten siirtyminen hankaloittaa kouluarjen sujuvuutta.