Honkolanjoessa sijaitsevalla Nokoorin padolla pystytään säätelemään Nuuta-, Ruta-, ja Kortejärvien veden korkeutta.