Pirkanmaan Ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid on perehtynyt Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvien vesitalouteen sekä Nokoorin padolla tapahtuvan vedenjuoksutuksen vaikutuksiin järvikolmikossa.