Ilotulitusta on mukava katsella, mutta rakettien ampumisessa pitää muistaa pelisäännöt.
Ilotulitus Urjalan Sanomat

Pelastuslaitos: Näin ilotulitat oikein

Ilotulitteiden käyttö on yleisesti sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2021 klo 18 – 1.1. klo 2 välisenä aikana. Poikkeuksen tästä muodostaa Tampereen kaupungin ydinkeskustan alue, jossa ilotulitteiden käyttäminen on kuitenkin kiellettyä, muistuttaa Pirkanmaan pelastuslaitos tiedotteessaan.

Huoltajien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi. Käytännössä kaikkien ilotulitteiden ikäraja on 18 vuotta. Niitä ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille.

Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy perättömään vaarailmoitukseen.

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaa edelleen muistuttaa myös suojalasien käytöstä. Vaikka suojalasit ovat jo vuodesta 2009 olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut. Lisäksi suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti myös katsojille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan tällä vuosikymmenellä joka vuodenvaihde noin 10-30 ihmistä on saanut sairaalahoitoa vaativia silmävammoja ilotulitteesta.

Tänäkin vuonna viranomaiset haluavat muistuttaa koronaviruksen aiheuttamista varotoimenpiteistä ilotulitteiden ampumisen yhteydessä: muistetaan siis turvavälit eikä muodosteta liian suuria ryhmiä.

Nämä neuvot on hyvä muistaa:

 • Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolelle, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.
 • Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.
 • Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.
 • Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet.
 • Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.
 • Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
 • Käytä sytytyspuikkoa.
 • Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.
 • Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.
 • Älä tee omia viritelmiä.
 • Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset.