Napakorkeudeltaan 135 metriä korkeiden tuulivoimaloiden pystytys on alkanut. Jos sääolosuhteet sallivat, ensimmäiset voimalat ovat tuotantokunnossa jo tämän vuoden puolella.