Akaassa osa valtuutetuista haluaa kaupunkiin lähipoliisin.