Välkkiläntien huonosta kunnosta varoitetaan päällystevauriosta kertovalla kyltillä.