Reserviläisiä Urjalan reservikomppanian kasarmilla kesällä 1896. (Museovirasto)