perusturva (muokattu 2.12.2020) Urjalan Sanomat

Urjala toivoo Akaalta nopeaa tietoa perusturvan kustannusten noususta

Urjala maksaa ensi vuonna Urjalan ja Akaan yhteisestä vanhus- ja vammaishuollosta sekä terveydenhuollon ja perhekeskuksen toiminnasta 10 122 802 euroa. Tänä vuonna se maksoi 9 748 308 euroa. Maksuosuudet ovat lisääntymässä noin 3,8 prosenttia.

Vanhuspalvelujen maksuosuus on vähenemässä, mutta sekä vammaispalvelujen että terveydenhuollon maksuosuudet kasvavat. Vammaispalveluiden lisääntynyt tarve, kuten henkilökohtaisen avun lisääntyminen, näkyy kustannusten nousuna.

Urjala toivoo, että kustannusten nousuun kiinnitettäisiin jatkossa tarkemmin huomiota.
Terveydenhuollon osalta toivotaan, että palveluseteli otettaisiin käyttöön ainakin kokeiluna. Kunta uskoo, että se lisäisi kuntalaisen valinnanvapautta ja hillitsisi toisaalta kustannusten kasvua.

Toiveena on myös, että Urjalaa pidetään ajan tasalla, jotta mahdollisiin kustannusten poikkeamiin voidaan puuttua hyvissä ajoin yhdessä. Tämä Urjalan kunnan lausunto on esillä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Perusturvan ensi vuoden talousarvion valmisteluun on vaikuttanut koronatilanne. Samoin siinä näkyy Valkeakosken terveyskeskussairaalan toiminnan vakinaistuminen. Toiminnallisista muutoksista merkittävin on Akaan hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Sen tilat otetaan käyttöön ensi vuoden lopulla.

Urjalan ja Akaan yhteistoimintaan vaikuttaa myös alueellinen sote-uudistus. Sen myötä kunnat osallistuvat hankkeisiin, joissa suunnitellaan koko Pirkanmaan yhtenäisiä toimintamalleja.

Urjala  toivoo, että näissä hankkeissa huomioitaisiin sekä lähipalvelujen että sähköisten palveluiden tarve.