Talousarvio jäi tällä kertaa päivälle.
kuntatalous (muokattu 30.11.2020) Urjalan Sanomat

Perusopetuksen talousarvio pöydälle

Urjalan kunnanhallitus jätti sivistyslautakunnan talousarvioesityksen maanantaina pöydälle perusopetuksen osalta. Taustalla on yhden ihmisen työpanoksen vähentäminen Aseman koululta ensi lukuvuoden alusta lähtien. Asiaa käsitellään uudelleen kunnanhallituksen kokouksessa 23. marraskuuta.

Aseman koululla on nyt kuusi luokanopettajaa sekä yksi erityisopettaja. Liipasimella on määräaikainen viranhaltija, joka on yhden luokan opettaja.

Sivistysjohtaja Juha Salo kertaa, että sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä hän esittää, ettei kuudetta virkaa täytetä. Se virka on nyt täytettynä määräaikaisella viranhaltijalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos koulussa on tulevaisuudessa viisi luokanopettajaa, kouluun muodostetaan kaksi yhdysluokkaa.

– Kahden luokan yhdistäminen yhdeksi tekisi liian suuren luokan. Luokat on yhdistettavä jakamalla yksi luokka kahdelle luokkatasolle esimerkiksi  muodostamalla luokka 3-4 ja luokka  4-5.

Se, mitkä luokat nivottaisiin yhteen, on Salon näkemyksen mukaan lopullisesti koulun rehtorin Mervi Lumian tehtävä, koska tämä vastaa operatiivisesta toiminnasta koulussa annetuin resurssein.

Salo puolustaa lautakunnan esitystä sillä, että kunnassa on jo talousarvion laadintavaiheessa asetettu johtaville viranhaltijoille isoja talouden tasapainoittamistoiveita, jotka kohdistuvat juuri vuoteen 2021.

Säästön mittaaminen on kuitenkin Salon mukaan hankalaa, sillä budjetti koskee koulumaailmassa aina kahta talousarviovuotta. Mikäli lautakunnan esitys menee läpi, säästöjä saadaan ensi vuonna vain viideltä kuukaudelta elokuusta alkaen, mutta vuonna 2022 jo koko vuodelta.

Salo jatkaa, että tässä vaiheessa vuotta tulevat kulut ovat vain olemassa olevilla tiedoilla laadittu arvio, sillä perusopetuksessa kulut koostuvat henkilöstökuluista, joihin vaikuttavat opettajan palveluvuodet ja koululle myönnettävä oppituntien määrä. Koulun opetukseen käytettävä tuntimäärä vahvistetaan vasta kevättalvella.

Sivistysjohtajan mukaan tilanne on hankala, mutta yhdysluokat olisivat nykyisillä oppilasennusteilla edessä joka tapauksessa 2023.

– Tämän tietävät päättäjät ja Aseman koulun henkilökunta.

Salo kertoo vertailleensa eri koulujen tilanteita kunnissa.

– En tiedä toista Aseman koulun kokoista koulua, jossa olisi seitsemän opettajaa.

Hän kuitenkin ymmärtää vanhempia, jotka vastustavat yhden opettajan vähennystä.

Salo silti muistuttaa, että yhtenäiskoululla luokanopettaja Jenni Santarannan toimiessa määräaikaisena rehtorina, koululle tuli yhden opettajan vaje. Vaje on täytetty palkkaamalla opettaja valtion myöntämällä erityisavustuksella. Sen jatkumisesta ei kuitenkaan ole mitään takeita tulevaisuudessa.

Myös Aseman koululle olisi mahdollista hakea vastaavaa tukea.