Kuva: Joona Paija
ilkivalta (muokattu 2.12.2020) Marjo Alste

Kunta puuttuu ilkivaltaan urheilukentällä – Maijala esittää valoja ja kameroita

Kunnanhallitus käsittelee maanantaisessa kokouksessaan kunnanhallitukselle osoitettua kirjettä, jossa kunnanhallitusta pyydetään lisäämään kunnan turvallisuutta.

Kuntalaisen lähettämässä kirjeessä kerrotaan, että eritoten keskustataajaman, torialueen ja Urjalan urheilukentän parkkialueella sekä ympäristössä sijaitsevissa kortteleissa on esiintynyt häiriökäyttäytymistä. Urjalan Sanomat kertoi ilkivallasta ja häiriökäytöksestä torstaina 29. lokakuuta myös paperilehdessään.

Ensisijaisesti häiriö ilmenee meluhaittana, moottoriajoneuvojen ylinopeutena, läpiajokieltojen rikkomisena, ”kumin” polttamisena, holtittomana ajeluna, ajoneuvoilla temppuiluna ja ”keulimisena”. Lisäksi holtittoman ajon seurauksena on kirjeen mukaan törmäilty rakennuksiin ja esimerkiksi urheilukentän aitoihin ja portteihin.

Kunnassa etsitään jo ratkaisua

Kunnanjohtaja Hannu Maijala esittää, että hallitus siirtäisi asian tekniselle lautakunnalle toimenpiteiden valmistelua varten, jotta häiriökäyttäytymistä Laukeelan alueella saataisiin vähennettyä. Lisäksi Maijala esittää, että teknistä lautakunta lisäisi kameravalvontaa urheilukentän alueella sekä mahdollisuuksien mukaan rajoittaisi ylimääräistä, turhaa ajoneuvoliikennettä kyseisellä alueella esimerkiksi hidasteilla tai joidenkin katujen kokonaan sulkemisella.

Tekninen johtaja Kimmo Virta kertoo, että hän on tänään aamulla osallistunut liikenneturvallisuusryhmän kokoukseen, jossa on käyty läpi myös Urjalan tilannetta. Ryhmään kuuluu Virran lisäksi edustajia Liikenneturvasta, ely-keskuksesta ja poliisista. Virta kertoo, että kokouksessa käytiin läpi keinoja, joilla muut kunnat ja kaupungit ovat kitkeneet Urjalassa nyt esiin nousseita ongelmia.

Pääviesti oli, että asiaan puuttuminen on yhteinen asia.

– Yksissä tuumin sekä asukkaiden että virkavallan kanssa tulisi miettiä asiaan ratkaisu, Virta huomauttaa.

Virran mukaan tämänhetkisiä vaihtoehtoja ovat kunnanjohtajankin hallitukselle esittämät keinot: kamerat ja mahdollinen katuosuuksien sulkeminen.

– Vaihtoehtoina on laittaa kameravalvonta myös parkkialueelle päin, tai mahdollisesti estää kulku yöaikaan kokonaan, Virta pohtii.