kirkkoherra, Urjalan seurakunta (muokattu 1.8.2022) Urjalan Sanomat

Kaipia jatkanee vielä ensi vuodenkin

Marjo Alste

Urjalan seurakunnan kirkkoneuvosto puolsi viime tiistaisessa kokouksessaan kirkkoherra Timo Kumpusen anomaa virkavapaata. Virkavapausanomus koskee vuotta 2021. Kirkkoneuvosto puoltaa virkavapaata Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille sekä samalla anoo virkamääräystä Kangasalan seurakunnan Auni Kaipialle seurakunnan vs. kirkkoherran viran hoitamista varten.

Auni Kaipia on työskennellyt Urjalan seurakunnan vs. kirkkoherrana kesäkuusta saakka. Tuolloin Timo Kumpunen siirtyi Kangasalan vs. kappalaiseksi loppuvuoden ajaksi. Taustalla työtehtävien vaihtamisessa oli Kumpusen tavoite elämäntahdin rauhoittamisesta uupumuksen myötä.