Yleinen Urjalan Sanomat

Hyvässä ilmapiirissä on helppo hengittää

Urjalasta on neljän kuukauden ajan pitänyt matkata Valkeakoskelle, mikäli on tarvinnut palveluita terveyskeskussairaasta tai halunnut vierailla läheisensä luona vuodeosastolla. 

Paikallislehti kävi katsomassa, miten arki on alkanut pyöriä uusissa tiloissa. Nyt vaikuttaa siltä, että pitkä etäisyys Urjalaan jää ainoaksi huonoksi puoleksi toimintojen siirtymiseen liittyen.

Uusissa tiloissa on aloitettu kaikin tavoin puhtaalta pöydältä. Terveyskeskussairaalassa on selkeästi hyvä ilmapiiri; siellä sekä työntekijöiden että potilaiden on helppo olla. 

Osaltaan kyse voi olla siitäkin, että suuremmassa yksikössä eivät tuttuuden velvoitteet paina. Omaan terveyteen liittyvistä asioista voi olla joskus helpompi puhua vähemmän tutun henkilön kanssa, jolloin tulee kohdatuksi yksilönä eikä esimerkiksi naapurina tai oman suvun jäsenenä.

Henkilöstöasiat on hoidettu linjaan. Hoitajien palkat on yhdenmukaistettu, osaamistaan pääsee käyttämään ja käytössä on sellainen terveydenhuollossa aiemmin lähes tuntematon käsite kuin toimiva tietojärjestelmä, joka tukee kommunikointia esimerkiksi työvuorojen vaihtuessa. Hoitajilla on omat potilaat, jolloin tieto potilaan voinnista säilyy paremmin mielessä, ja pidempään viipyville potilaille hoitajan kasvot tulevat lopulta tutummiksi. 

Palautetta kerätään jatkuvasti niin henkilöstöltä kuin hoidostakin, ja sitä myös kannattaa antaa. Hyvä ilmapiiri on asia, jota pitää jatkuvasti vaalia, jotta tuulet eivät pääsisi kääntymään. Palautetta voi antaa myös silloin, kun moitittavaa ei ole. Silloin tiedetään, että jatkossa voidaan toimia vanhaan malliin.

Myös Urjalan Sanomat tulee vanhaan tapaan piipahtamaan tämän tästä terveyskeskussairaalassa kysymässä, millaisia kokemuksia urjalalaisilla on ollut terveyskeskussairaalan toiminnasta.

Muutos koetaan usein uhkana. Mutta silloin, kun muutos on väistämättä edessä, kannattaa siitä näköjään rakentaa mahdollisuus.

10.9.2020 Heli Lehtelä, heli.lehtela@urjalansanomat.fi