Yleinen Urjalan Ylläpito

Apurahoja uutta luovaan kotiseututyöhön

Suomen Kotiseutuliiton uutta luovaan
kotiseututoimintaan suunnatut apurahat ovat haettavissa elokuun loppuun
saakka.

Suomen Kotiseutuliiton uutta luovaan
kotiseututoimintaan suunnatut apurahat ovat haettavissa elokuun loppuun
saakka.

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu
kotiseututoiminnan alueelliseen tai paikalliseen kehittämiseen ja
levittämiseen, kestävää kehitystä edistävään sekä asukkaiden
tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan
kotiseututyöhön.

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset
ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön
perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin.

Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3 000 euroa.

Tänä vuonna apurahoja jaetaan noin 15 000 euron
edestä.