Yleinen Urjalan Ylläpito

Matkailuyrittäjät kaipaavat verkostoa ympärilleen

Urjalan Sanomat

Urjalan kunta on selvittänyt matkailuyrittäjien kehitystarpeita kunnassa. Kunta toteutti matkailualan toimijoille kyselyn osana Taikayön matkailupalveluiden kasvu -selvityshanketta. Vastauksia saatiin laajasti matkailuun liittyviltä erilaisilta toimijoilta. Kunnan elinkeinoasiamies Satu Sarinin mukaan kyselyn tuloksena ilmennyttä verkostoitumisen tarvetta pyritään täyttämään jatkohankkeessa.

Merkittävä osa vastaajista, 87 prosenttia, ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumisesta matkailutoimialan verkostoon. Lähes kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita kehittämään yhteistyötä matkailupalveluiden ja tuotteiden yhteismarkkinoinnissa muiden paikallista yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kunnan tavoitteena on jatkaa yhteistyön kehittämistä jatkohankkeella, jonka rahoitusmahdollisuudet selviävät myöhemmin tänä vuonna. Kehittämistyön edistämistä hidastaa vallitseva koronakriisi.

– Myyntikanavina matkailualan toimijat käyttävät pääsääntöisesti sosiaalisen median eri kanavia (94 prosenttia vastaajista). Puolet vastaajista käyttää myös perinteisiä matkailumarkkinoinnin kanavia ja välineitä sosiaalisen median kanaviensa rinnalla. Keskeisiä kehittämisteemoja tunnistettiin matkailupalveluiden digiloikan tekemisessä sekä digitaalisen markkinoinnin että yrityksen digitaalisten valmiuksien parantamisessa. Palvelujen tarjonnan ympärivuotisuus koettiin myös haasteena.

Kysely tehtiin maaliskuun lopulla, ja siihen saatiin yhteensä 16 vastausta. Kyselyn tuloksista selvisi myös, että matkailualalla asiakas arvostaa palveluntuottajien mielestä eniten elämyksellisyyttä, ekologisuutta ja lähituotettua ruokaa.