Yleinen Urjalan Ylläpito

Sairaalatoiminta päättyy Urjalassa torstaina

Urjalan Sanomat
Akaan
terveyskeskussairaalan toiminta päättyy Toijalan ja Urjalan terveysasemilla ja
kaikki sairaalatoiminta siirretään uuteen Etelä-Pirkanmaan
terveyskeskussairaalaan. Urjalan osasto suljetaan ensi torstaina 7. toukokuuta
ja Toijalan osasto 12. toukokuuta.

Urjalan Sanomat
Akaan
terveyskeskussairaalan toiminta päättyy Toijalan ja Urjalan terveysasemilla ja
kaikki sairaalatoiminta siirretään uuteen Etelä-Pirkanmaan
terveyskeskussairaalaan. Urjalan osasto suljetaan ensi torstaina 7. toukokuuta
ja Toijalan osasto 12. toukokuuta.

Kaikki
terveyskeskussairaalan osastoilla muuttopäivinä olevat potilaat siirretään
Valkeakosken terveyskeskussairaalaan. Akaan terveyskeskussairaala järjestää
potilaiden kuljetuksen.

Kaikki muu toiminta terveysasemilla jää ennalleen.

Etelä-Pirkanmaan terveyskeskussairaala palvelee Akaan,
Urjalan ja Valkeakosken sairaalahoitoa tarvitsevia aikuispotilaita.

Uudessa sairaalassa on 93 potilaspaikkaa. Kokonaisuuteen
kuuluu myös 21-paikkainen geriatrinen osasto.

Uusi terveyskeskussairaala sijaitsee Tays Valkeakosken
sairaalan välittömässä läheisyydessä.