Yleinen Urjalan Ylläpito

Pelastuslaitos lähestyy pirkanmaalaiskoteja

Paloturvallisuuden itsearviointi kohdentuu vuosittain noin
viidennekseen pirkanmaalaisista pientaloista. Tänä vuonna Pirkanmaan
pelastuslaitos lähestyy pientalon paloturvallisuuden itsearviointimateriaalilla
vähän yli 14 000 pirkanmaalaista kotia.

Materiaalipaketti sisältää ohjeet, pientalon
paloturvallisuusoppaan sekä tarkastuslomakkeen, joiden avulla asukas tekee
paloturvallisuuden itsearvioinnin kodissaan. Tarkastuslomake palautetaan
pelastuslaitokselle joko sähköisesti tai postitse määräajassa.

Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka
eivät palauta itsearviointilomaketta.