Yleinen Urjalan Ylläpito

Metsätiaiset ahdingossa

BirdLife Suomi järjesti viime
viikonloppuna Pihabongaus-tapahtuman jo 15. kerran.

BirdLife Suomi järjesti viime
viikonloppuna Pihabongaus-tapahtuman jo 15. kerran.

Tänä vuonna Pihabongauksessa nähtiin viime vuosia enemmän
muun muassa vihervarpusia, hippiäisiä ja valkoselkätikkoja. Hippiäiset ovat
selvinneet Etelä-Suomen leudosta talvesta hyvin. Valkoselkätikkojen runsaus
johtuu voimakkaasta syysvaelluksesta, joka toi Venäjällä syntyneitä lintuja
Suomeen. Nyt niitä havaittiin lähes joka sadannella paikalla.

Leudon talven ansiosta myös vesilintuja ja lokkeja
nähtiin tavallista enemmän.

Metsätiaisten ahdinko näkyi selvästi Pihabongauksen
tuloksissa. Nykyään uhanalaiseksi luokiteltuja varttuneissa metsissä
viihtyviä hömö- ja töyhtötiaisia havaittiin vähemmän kuin koskaan
aikaisemmin. Töyhtötiaisia laskettiin noin 60 prosenttia vähemmän kuin reilu
vuosikymmen sitten. Myös varpuspöllöjä havaittiin ennätysvähän.

Pihabongauksen runsaimmat lajit olivat talitiainen,
sinitiainen ja pikkuvarpunen. Yleisimmät eli useimmilla pihoilla havaitut lajit
olivat puolestaan talitiainen, sinitiainen ja harakka.
Alustavat tulokset
perustuvat noin 10 000 paikan havaintoihin. Kaikkiaan tämän vuoden
Pihabongauksessa on toistaiseksi ilmoitettu havaintoja 106 lintulajista ja noin
370 000 lintuyksilöstä.

Pihabongauksessa tarkkaillaan tammikuun viimeisenä
viikonloppuna tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla.
Pihabongauksen tarkoituksena on innostaa ihmisiä tarkkailemaan lähiluontoa.
Samalla kerätään tietoa maamme talvilinnuston muutoksista.