Yleinen Urjalan Ylläpito

Jenni Santaranta johtaa koulua kevään ajan

Urjalan
yhtenäiskoulun ja Väinö Linnan lukion rehtori Marko Nevalainen on jäänyt
opintovapaalle kevätlukukauden ajaksi aina 31. toukokuuta saakka. Hänen
sijaisenaan toimii yhtenäiskoulun apulaisrehtori Jenni Santaranta.