verotus (muokattu 17.8.2022) Urjalan Ylläpito

Verohallinto toimittaa eläkeläisen veroprosentin suoraan maksajalle

Vuoden 2020 verokortit on saatu muodostettua kaikille suomalaisille. Eläkkeensaajat ovat olleet ahkerasti yhteydessä Verohallintoon jo joulukuun alussa ja kyselleet verokortteja toimitettavaksi maksajalle.

Ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta muistuttaa, että yleensä eläkkeensaajan ei itse tarvitse toimittaa verokorttia eläkkeen maksajalle vaan eläkelaitokset saavat eläketulon veroprosentit lähes aina suoraan Verohallinnolta.

– Käytännössä eläketulon verokortti tarvitsee hakea vain silloin, kun jää eläkkeelle tai alkaa saada uutta eläkettä. Muissa tapauksissa eläkkeen maksaja saa meiltä tiedon veroprosentista, ja eläkkeen saaja saa kotiinsa päätöksen, jossa kerrotaan, että ennakonpidätysprosentti on toimitettu maksajalle, Ylitalo kertoo.

– Jos eläkkeensaaja tekee eläketulolle muutosverokortin, niin myös tieto uudesta veroprosentista menee maksajalle suoraan Verohallinnolta.

Verohallinto palaa ensi vuonna käytäntöön, jossa eri eläkelajeilla on vain yksi veroprosentti.

– Viime vuonna eläketulon verokortissa oli eritelty eläkelajit ja määritelty niille omat prosentit. Kokonaisveron määrä pysyi samana, mutta menettely aiheutti paljon hämmennystä ja turhia yhteydenottoja asiakkailta, Ylitalo sanoo.

– Asiakaspalautteen perusteella päätimme, että palaamme ensi vuonna aiempaan käytäntöön, jossa jokaisella eläkelajilla on sama veroprosentti. Tämä on asiakkaille kaikkein yksinkertaisinta, Ylitalo sanoo.

Hän kertoo, että eläkeläisiä on ihmetyttänyt, miksi verokortin perusteena olevan eläkkeen määrä näyttäisi olevan liian suuri.

– Verokortille on merkitty Kelan arvio eläkkeestä. Arviossa on huomioitu eläkkeisiin vuodelle 2020 suunnitellut tasokorotukset. Kela lähettää tammikuussa 2020 eläkkeensaajille tiedon eläkkeen todellisesta määrästä. Jos Kelan ilmoittama eläkkeen määrä poikkeaa huomattavasti verokortille merkitystä määrästä, voi halutessaan tehdä muutosverokortin joko OmaVerossa tai asiakaspalvelussa, Ylitalo sanoo.