Yleinen Urjalan Ylläpito

Urjalan verotulot yli odotusten viime vuonna

Urjalan kunnan saamat verotulot
ylittivät viime vuonna talousarvion reilulla 190 000 eurolla. Verotuloja oli
yhteensä 15 777 498 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä verotuloja oli 15
530 907 euroa.

Urjalan kunnan saamat verotulot
ylittivät viime vuonna talousarvion reilulla 190 000 eurolla. Verotuloja oli
yhteensä 15 777 498 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä verotuloja oli 15
530 907 euroa.

Kunnan osuus yhteisöveron tuotosta jäi
viime vuonna noin 76 000 euroa talousarviosta ollen 815 206 euroa.

Tuloverotuotto ylitti talousarvion reilulla 260 000
eurolla. Tuloveroja kertyi viime vuonna kaikkiaan 13 357 374 euroa.

Kiinteistöveroja kertyi 1 604 918 euroa. Summa on
arvioitua liki 5 000 euroa enemmän.

Tuloverotuoton positiivista kehitystä selittävät
hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källin mukaan veroprosentin
korotus, suhteellisen hyvä työllisyystilanne noususuhdanteessa sekä
ansiotason yleinen kohentuminen.