Yleinen Urjalan Ylläpito

Ne on nuoriso, ne on tulevaisuus

Harvaan asutuilla alueilla nuoret
voivat hyvin ja maaseudulla sekä tytöt että pojat tuntevat kuuluvansa
kiinteästi suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin kertoo valtakunnalliseen,
koulutusasioita ja osaamista käsittelevään vuoden 2017 nuorisobarometriin
tehty lisäotos. Lisäotoksella haluttiin saada esiin erityisesti
maaseutukunnissa asuvien nuorten ääntä.

Harvaan asutuilla alueilla nuoret
voivat hyvin ja maaseudulla sekä tytöt että pojat tuntevat kuuluvansa
kiinteästi suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin kertoo valtakunnalliseen,
koulutusasioita ja osaamista käsittelevään vuoden 2017 nuorisobarometriin
tehty lisäotos. Lisäotoksella haluttiin saada esiin erityisesti
maaseutukunnissa asuvien nuorten ääntä.

Valtion
nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Hilkka Kemppi pohtii lisäotoksen tuoneen esiin
erityisesti maaseudun vahvuuksia, kuten yhteisöllisyyden ja nuorten korkean
elämäntyytyväisyyden.

Urjalassa kuuluminen ja osallisuus ovat havaittavissa.
Nuoriso on lähtenyt kiitettävällä tavalla vaikuttamaan kotikuntansa
päätöksentekoon nuorisovaltuustotoiminnan käynnistyttyä. Nuorisovaltuusto
vietti viime viikonloppuna kehittämispäivää, pohtien muun muassa sitä,
miten toimintaan saadaan lisää nuoria, kun useampi nuorisovaltuuston jäsen
keskittyy ensi keväänä ylioppilaskirjoituksiin. Tällainen ajattelu on
vastuullista. Toiminta nuorisovaltuustossa on paitsi hyvä henkilökohtainen
ponnahduslauta yhteisten asioiden hoitamiseen ja politiikan tekemiseen, myös
tekoja sen hyväksi, että Urjalan nuoriso saa äänensä kuuluviin ja nuorten
näkökulma huomioidaan kunnan päätöksenteossa. Nuoret ovat tulevaisuuden
tekijöitä, joista moni toivottavasti palaa perheineen kotiseudulle opintojensa
jälkeen. He voivat jo nyt vaikuttaa siihen, että kotikunta on mieluisa
paluumuuton kohde tulevaisuudessa.

Nuorisobarometrin lisäotos kertoi muuten myös, että
harvaan asutuilla alueilla asuvat nuoret ovat kokeneet peruskouluaikana muita
vähemmän kiusaamista ja korostavat muiden alueiden nuoria enemmän
käytännön taitojen oppimisen merkitystä ja omaa vastuuta oppimisesta.
Harvaan asuttujen alueiden pojat tosin pitävät koulunkäynnistä vähemmän
kuin muiden alueiden pojat. He eivät myöskään ole luottavaisia siihen, että
koulutus parantaisi työnsaantimahdollisuuksia.

Elämä maaseudulla on siinä mielessä nuorille
tasapuolisempaa, että rahan puute vaikuttaa vähemmän harvaan asutuilla
alueilla elämänlaatuun kuin kaupungeissa. Harvaan asutuilla alueilla asuvista
nuorista harvempi on joutunut tuntemaan ulkopuolisuutta tai olemaan tapaamatta
ystäviä rahanpuutteen vuoksi, kuin muilla alueilla asuvista nuorista. Silti
maaseudun nuoristakin 33 prosenttia on joutunut lopettamaan harrastuksensa sen
hinnan vuoksi.

Tässäkin asiassa Urjalassa on kohtuullisen hyvä
tilanne. Ilmaisia harrastusmahdollisuuksia löytyy paitsi nuorille niin aivan
kaiken ikäisille erityisesti liikunnan parista ja syyslomankin kunniaksi
tehtiin ruskaretki Huhtiin vastakunnostetulla retkireitillä.

Heli Lehtelä
heli.lehtela@urjalansanomat.fi