Yleinen (muokattu 18.9.2020) Urjalan Ylläpito

Syksy on hyvää aikaa taimikon raivaukselle

Sini Ovaskainen
– Jos metsänomistaja itse tekee taimikonhoitoa, mukavimmin se hoituu alkukeväällä tai näin syksyllä. Lehtien pudottua istutetut taimet on helpompi nähdä vesakon seasta, neuvoo metsäasiantuntija Urho Mattila Urjalan metsänhoitoyhdistyksestä.

Urjalan metsien rehevyys on kaksiteräinen miekka, kuusi kasvaa hyvin, mutta niin kasvavat istutetuilta taimilta alaa valtaavat lehtipuutkin. Jos taimikonhoito on laiminlyöty ja kuusi on kasvanut lehtipuiden varjossa, sen näkee Urho Mattilan mukaan latvasta.

Sini Ovaskainen
– Jos metsänomistaja itse tekee taimikonhoitoa, mukavimmin se hoituu alkukeväällä tai näin syksyllä. Lehtien pudottua istutetut taimet on helpompi nähdä vesakon seasta, neuvoo metsäasiantuntija Urho Mattila Urjalan metsänhoitoyhdistyksestä.

Taimikon hoitotöitä voi käytännössä tehdä koko lumettoman ajan. Kun lumikerros peittää maan ja puut, raivaustyö hankaloituu siinä määrin, että se on parempi jättää seuraavaan kevääseen.

Syksyllä tehdään myös jonkin verran istutuksia. Mattilan mielestä syysistutusta karsastetaan turhaankin.

– Kun istutus tehdään elo-syyskuussa, oikeastaan ainoa riski on routiminen hienojakoisella maalla.

Vaikka istutus jätettäisikin kevääseen, syksyisin ovat ajankohtaisia maanmuokkaukset. Avohakkuualueille tehdään kaivurilla mätästykset, jotta istutuspaikat ovat valmiina seuraavana keväänä.

Mattila kehottaa kaikkia metsänomistajia käymään katsomassa metsiään varsinkin tänä syksynä. Kuuma ja kuiva kesä oli olosuhteiltaan ihanteellinen kirjanpainajien lisääntymiselle, ja syksyllä puhaltaneet kovat tuulet ovat saattaneet kaataa puita avohakkuualueen reunasta ja 2–3 vuoden sisällä harvennetusta metsästä.

Lue lisää Urjalan Sanomien 4.10. ilmestyvästä maa- ja metsätalousteemalehdestä tai jo tänä iltana klo 19 digilehdestä!