Yleinen (muokattu 18.9.2020) Urjalan Ylläpito

Nuutajärven ravinnekuorma vastaa 6000 ihmisen jätevesiä

Sini Ovaskainen
Nuutajärveen virtasi viime syksynä Ihanajoen ja Mustaojan vesien mukana lähes 13 kiloa fosforia päivässä. Tällainen määrä fosforia vastaa suunnilleen 6 000 ihmisen puhdistamattomia jätevesiä.

Nuutajärveen laskeva Ihanajoki alkaa Matkunjärvestä.
 
Sini Ovaskainen
Nuutajärveen virtasi viime syksynä Ihanajoen ja Mustaojan vesien mukana lähes 13 kiloa fosforia päivässä. Tällainen määrä fosforia vastaa suunnilleen 6 000 ihmisen puhdistamattomia jätevesiä.
 
Tiedot ilmenevät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ottamien vesistönäytteiden tuloksista. Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys tilasi KVVY:ltä näytteenoton Nuutajärveen kohdistuvan ravinnekuormituksen selvittämiseksi.
 
Näytteet otettiin 17.10. viime vuonna. Tuolloin veden virtaus oli voimakas. Kuormituslaskelmassa ravinnepitoisuuksista on vähennetty keskimääräinen luonnonhuuhtouma, joten saatu nettokuormitus on peräisin ihmistoiminnasta.
 
Päästöjä vesistöihin aiheuttavat maatalous, metsätalous ja haja-asutus. Nuutajärven valuma-alue on hyvin laaja, jopa 100 neliökilometriä.
 
Lue lisää Urjalan Sanomista 7.6.2018 tai jo keskiviikkona kello 19 digilehdestä!