Yleinen Urjalan Ylläpito

Sujuva arki on lasten etu

Maanantainen lasten oikeuksien
päivä kirvoitti keskustelun suomalaisten lasten hyvinvoinnista. Äkkiseltään
ajateltuna lasten oikeudet ovat Suomessa kohtuullisen hyvällä mallilla. Suomen
valtio on kuitenkin saanut myös kritiikkiä lasten oikeuksien noudattamatta
jättämisistä koskien lastensuojelun ja lapsiasioiden käsittelyn puutteita.
Lastensuojelun resurssipula nousi esiin myös viime viikonloppuna yli tuhannen
sosiaalialan työntekijän ja opiskelijan moittiessa lastensuojelutyön
kroonista aliresursointia.

Maanantainen lasten oikeuksien päivä
kirvoitti keskustelun suomalaisten lasten hyvinvoinnista. Äkkiseltään
ajateltuna lasten oikeudet ovat Suomessa kohtuullisen hyvällä mallilla. Suomen
valtio on kuitenkin saanut myös kritiikkiä lasten oikeuksien noudattamatta
jättämisistä koskien lastensuojelun ja lapsiasioiden käsittelyn puutteita.
Lastensuojelun resurssipula nousi esiin myös viime viikonloppuna yli tuhannen
sosiaalialan työntekijän ja opiskelijan moittiessa lastensuojelutyön
kroonista aliresursointia.

Parhaiten lasten
hyvinvointia tuetaan luonnollisesti tarjoamalla tukea lapsiperheille. Apu
mielletään usein kotiavun tarjoamiseksi perheiden kriisitilanteissa, mutta
vähintään yhtä tärkeää olisi turvata perheiden normaali arki tekemällä
muun muassa lasten päivähoidosta sujuvaa. Työssäkäyvät aikuiset ovat
monesti melkoisessa aikataulupaineessa sumpliessaan työarjen ja kotiarjen
välissä.

Urjalalaiset lapsiperheet ovat toivoneet joustoa lasten
päivähoitoaikoihin, ettei pitkänmatkalaisen kahdeksan tunnin työpäivän
päätteeksi tarvitsisi henkensä kaupalla ajaa noutamaan lasta hoidosta.
Yhtälö ei missään tapauksessa ole yksinkertainen. Pitkät hoitopäivät
eivät ole lapsen etu, mutta harva työssäkäyvä vanhempi on sellaisessa
asemassa, että voisi työajoistaan juuri neuvotella. Saati, että lyhemmän
työajan tekeminen olisi taloudellisesti mahdollista.

Jousto hoitoajassa taas pidentää myös hoitajien
työpäiviä ja heidän palkkansa lakkaa nyt juoksemasta kahdeksan tunnin
kohdalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perhepäivähoitoa ei
Urjalassa voi oikein käyttää, ellei tee osa-aikatyötä tai työskentele
aivan hoitopaikan vieressä.

Toisaalta hoitajien on pidettävä jo nyt tasoitusvapaita,
jotka aiheuttavat tarpeen varahoitopaikkojen järjestämiselle. Varahoitoon
meneminen on puolestaan monelle pienelle lapselle suuri stressin paikka, kun
arkirutiineihin tulee poikkeuksia. Useat vanhemmat ovat joutuneet pohtimaan,
josko isovanhemmat olisivat käytettävissä varahoitopäivinä. Kaikilla ei
turvaverkkoa kuitenkaan ole käden ulottuvilla. Pahimmassa tapauksessa lapsi
joudutaan toistavasti ottamaan mukaan töihin, mikä ei aina ole ihan
turvallinenkaan vaihtoehto.

Tahtotila hoitokuvioiden sujuvoittamiseksi löytyy
varmasti niin kunnan, hoitajien kuin vanhempienkin puolelta. Työaikalakia
pitää tietysti noudattaa, mutta pienillä lain sallimilla joustoilla maailman
kiertoliikkeestä saataisiin kitkattomampaa.

Oletko muuten ajatellut kokeilla, miten työpäiväsi
sujuisi lasten kanssa? Siihen on hyvä tilaisuus huomenna, kun vietetään Lapsi
mukaan töihin -päivää.

Heli Lehtelä
Heli.Lehtela@urjalansanomat.fi