Yleinen Urjalan Ylläpito

Kulttuurirahaston apurahat haettavissa

Pirkanmaan Kulttuurirahasto
myöntää tänä vuonna apurahoina yhteensä 1168 000 euroa taiteelliseen
työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin
kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää
tänä vuonna apurahoina yhteensä 1168 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn,
tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin
kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Apurahaa
voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät
yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten
tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Rahasto tukee mielellään oivaltavia ja korkeatasoisia
hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä sekä eri tavoin marginaaliin
jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria.

Rahasto on tänä vuonna siirtynyt paperittomaan hakuun ja
yhdenmukaistanut hakemusten ja lausuntojen aikataulun. Hakemus liitteineen
lähetetään verkossa 10.2.2017 kello 16 mennessä, jolloin järjestelmä
sulkeutuu. Myös lausunnot jätetään verkossa viimeistään hakuajan
päättyessä.

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa
monipuolisesti rahaston toiminta-alueen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja
talouselämän asiantuntemusta.  Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa
12.5.2017.